sk

BEQUEL tréning: Benchmarking e-learningu pre poskytovateľov OVP

21.08.2022

Tím BEQUEL sa stretol v novembri 2021 na 3-dňovej školiacej aktivite v Grécku, pričom časť partnerov bola z dôvodu pandémie Covid-19 online, aby pripravil vývoj benchmarkingového nástroja pre poskytovateľov OVP na meranie kvality ich e-learningových postupov.

Aktivita bola príležitosťou predstaviť účastníkom projektu existujúce rámce kvality pre e-learning v OVP v partnerských krajinách a to: na Slovensku, v Grécku, Španielsku a Taliansku a na európskej úrovni. Účastníci okrem iného diskutovali o akčnom pláne digitálneho vzdelávania EÚ, podpore efektívneho vzdelávania v digitálnom veku - DigiCompOrg a nástroji SELFIE, ktorý je určený na pomoc školám začleniť digitálne technológie do vyučovania, učenia a hodnotenia..

Časť školiacej aktivity bola venovaná metodike benchmarkingu BEQUEL a benchmarkingovým dotazníkom pre poskytovateľov OVP, ktoré budú základom pre vyvíjaný benchmarkingový nástroj na zabezpečenie kvality v e-learningu. Tento workshop bol zorganizovaný s cieľom pozvať účastníkov na výmenu názorov a skúseností a prispieť tak k jeho vývoju.

Buďte informovaní o aktivitách projektu sledovaním facebookovej stránky LLL pathways, pripojením sa do skupiny LinkedIn alebo prihlásením sa na odber newslettera.