ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο BEQUEL είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ και συντονίζεται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Košice (Σλοβακία). Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2021 και έχει διάρκεια 2 χρόνια. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να αναπτύξουν ποιοτικά διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα και να εφαρμόσουν πρακτικές διασφάλισης ποιότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις που συμβάλλουν στην ετοιμότητα των φορέων για την μετάβαση στην ηλεκτρονική μάθηση και στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην επαγγελματική εκπαίδευση.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην παροχή εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Το έργο θα αποτελέσει συνέχεια των προηγούμενων έργων BEQUAL και BEQUAL.App, τα οποία ανέπτυξαν εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την μαθητεία και θα λειτουργήσει ως απάντηση στην ανάγκη που προέκυψε μετά την πανδημία COVID-19 , για παροχή εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευση στην ΕΕΚ και ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.