ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ

Κοινή Εκπαίδευση Προσωπικού

 • Κοινή Εκπαίδευση Προσωπικού, Πειραιάς, Ελλάδα

Διακρατικές Συναντήσεις Έργων

 • 1η Διακρατική Συνάντηση Έργου, Πειραιάς, Ελλάδα
 • 2η Διακρατική Συνάντηση Έργου
 • 3η Διακρατική Συνάντηση Έργου
 • 4η Διακρατική Συνάντηση Έργου

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

 • Συνέδριο για την ποιότητα στην ηλεκτρονική μάθηση στο Kosice
 • Discuss learning: Ποιότητα στην ηλεκτρονική μάθηση στην Αθήνα
 • Εθνικό συνέδριο: Ποιότητα στην ηλεκτρονική μάθηση στη Ρώμη
 • Περιφερειακό συνέδριο: Ποιότητα στην ηλεκτρονική μάθηση στο Μπιλμπάο
 • Συνέδριο: Ποιότητα στην ηλεκτρονική μάθηση

2021

 • Νοέμβριος, 2021, Πειραιάς, Ελλάδα

2021-2023

 • Μάιος, 2021
 • Απρίλιος, 2022
 • Νοέμβριος, 2022
 • Μάρτιος 2022

2023

 • Κόσιτσε
 • Αθήνα
 • Ρώμη
 • Μπιλμπάο
 • Κόσιτσε, Αθήνα, Ρώμη, Μπιλμπάο