sk

O projekte

21.08.2022

Kríza COVID-19 priniesla novú realitu do poskytovania vzdelávania všeobecne, ale najmä do odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Mnoho poskytovateľov vzdelávania, vrátane OVP, využilo možnosti e-learningu, aby zabezpečili kontinuitu vzdelávania pre svojich študentov.

Ale čo zabezpečenie kvality v e-learningu?

Je zrejmé, že v takom krátkom čase bolo ťažké naplánovať, organizovať, zabezpečovať a zlepšovať kvalitu e-learningu v OVP.

BEQUEL je projekt financovaný z programu Erasmus+ koordinovaný Technickou univerzitou v Košiciach (Slovensko), ktorý sa začal v máji 2021 a potrvá 2 roky. Zameriava sa na pomoc poskytovateľom OVP v ich pokroku smerom k efektívnemu zavádzaniu e-learningových programov OVP a na zabezpečenie postupov zabezpečenia kvality v iniciatívach digitálneho vzdelávania. Projekt zahŕňa akcie, ktoré prispievajú k budovaniu pripravenosti na vzdelávanie v e-learningu a k zmierňovaniu vplyvu krízy COVID-19 na vzdelávanie v oblasti OVP.

Všeobecným cieľom projektu BEQUEL je rozvinúť zabezpečenie kvality poskytovania e-learningu a postupov pedagógov OVP v zainteresovaných krajinách prostredníctvom podpory sebahodnotenia, porovnávania kvality a vytvárania sietí medzi poskytovateľmi OVP. Konkrétne ide o tieto ciele:

  • Preskúmať existujúce prístupy ku zabezpečovaniu kvality e-learningu a pedagogiky v OVP na európskej úrovni.
  • Vyvinúť online benchmarkingový nástroj na zabezpečenie kvality v e-learningu pre poskytovateľov OVP.
  • Vytvoriť komunitu poskytovateľov OVP v celej EÚ a zmobilizovať ju prostredníctvom sociálnych médií.

Projekt BEQUEL je v súlade s prioritou EÚ transformovať vzdelávanie a uľahčiť jeho prechod do digitálnej éry a je založený na akčnom pláne digitálneho vzdelávania, rámci DigiCompOrg, úvahách ENQA a ďalších iniciatívach na zabezpečenie kvality v oblasti digitálneho vzdelávania.

Buďte informovaní o aktivitách projektu sledovaním facebookovej stránky LLL pathways, pripojením sa do skupiny LinkedIn alebo prihlásením sa na odber newslettera. Okrem toho budú na platforme BEQUAL pravidelne uverejňované nové články.