sk

VÝSLEDKY

IV1: Metodika a nástroje benchmarkingu pre e-learning 
Flipping book

Intelektuálny výstup 1

Bude vypracovaná metodika benchmarkingu a nástroje, pomocou ktorých partneri vypracujú rámec zabezpečenia kvality a postupy eLearningu pre školy a organizácie OVP. Hlavným nástrojom benchmarkingu bude dotazník sebahodnotenia pre poskytovateľov OVP.


Intelektuálny výstup 2

Uvedú sa do činnosti vyvinuté online nástroje a partneri budú zbierať a analyzovať údaje, zatiaľ čo poskytovatelia OVP sa zapoja do komunity najlepšej praxe. Táto komunita sa bude zameriavať na postupy elektronického vzdelávania a zabezpečenie kvality eLeatrningu. Budú vytvorené aj videá na podporu virtuálneho a online vzdelávania v OVP, ktoré budú slúžiť aj po kríze COVID-19.