sk

VÝSLEDKY

Intelektuálny výstup 1:
Metodika a nástroje benchmarkingu pre e-learning

Vypracovaná bola metodika benchmarkingu a nástroje, pomocou ktorých partneri vypracovali rámec zabezpečenia kvality a postupy e-learningu pre školy a organizácie OVP. Hlavným nástrojom benchmarkingu je dotazník sebahodnotenia pre poskytovateľov OVP. 


Intelektuálny výstup 2:
Online nástroje benchmarkingu

Do činnosti boli uvedené online nástroje a partneri zozbierali a analyzovali údaje. Poskytovatelia OVP sa zapojili do komunity najlepšej praxe. Táto komunita sa zamerala na postupy elektronického vzdelávania a zabezpečenia kvality e-learningu. Vytvorené boli aj videá na podporu virtuálneho a online vzdelávania v OVP, ktoré dobre poslúžia aj po kríze Covid-19.