sk

NOVINKY

Prečítajte si ako prví, čo je nové

24.02.2023

Dňa 29.2.2023 sa uskutoční konferencia BEQUEL

Tím BEQUEL sa stretol v novembri 2021 na 3-dňovej školiacej aktivite v Grécku, pričom časť partnerov bola z dôvodu pandémie Covid-19 online, aby pripravil vývoj benchmarkingového nástroja pre poskytovateľov OVP na meranie kvality ich e-learningových postupov.

O projekte

21.08.2022

Kríza COVID-19 priniesla novú realitu do poskytovania vzdelávania všeobecne, ale najmä do odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Mnoho poskytovateľov vzdelávania, vrátane OVP, využilo možnosti e-learningu, aby zabezpečili kontinuitu vzdelávania pre svojich študentov.

Vyžiadajte si noviny